Cestovateľ v Žiari nad Hronom – spoznajte vesmíry príbeh sondy Voyager

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom si pripravila v termíne 5.11 do 17.12.2021 pre návštevníkov premietanie filmového pásu VOYAGER – nikdy nekončiaca cesta. Film máte možnosť vidieť každý piatok o 18.00 hodine v Hviezdnej sále planetária.

Voyager – nikdy nekončiaca cesta

Jedinečný príbeh o medziplanetárnej kozmickej sonde Voyager návštevníkom približuje príbeh oboch sond. Zároveň vám ukáže najvzdialenejšie planéty tak, ako ste ich doposiaľ nemali šancu vidieť. Po filme je pre návštevníkov pripravený ďalší program. Za priaznivého počasia budete mať možnosť sledovať projekciu objektov na oblohe prostredníctvom astronomickej techniky v sprievode odborného pracovníka.

Projekt Voyager 1 a Voyager 2

V roku 1977 vypustila NASA dve medziplanetárne vesmírne sondy riadené počítačom na prieskum najvzdialenejších planét slnečnej sústavy, a to Jupitera, Saturnu, Uránu a Neptúna spolu s ich mesiacmi. Sondy mali zároveň skúmať medzihviezdny priestor.

Obe kozmické sondy priniesli neuveriteľné množstvo informácií pre nás o najvzdialenejších častiach  vesmíru. Zároveň nesú medzihviezdnu správu, ktorá je určený pre akúkoľvek mimozemskú civilizáciu.

Čo ponúka hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella?

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom je kultúrno-výchovné zariadenie, ktoré sa zaoberá astronómiou. Paleta ponúkaných programov zahŕňa tematické programy pre školské exkurzie, širokú verejnosť i záujmové krúžky. 

Hlavným cieľom planetária je informovať verejnosť a rozvíjať vedecké poznanie o vesmíre. Planetárium pravidelne pripravuje pre svojich návštevníkov demonštrácie astronomických úkazov na umelej oblohe planetária vo Hviezdnej sále, rôzne odborné prednášky či premietanie filmov. Pre všetkých je azda hlavným lákadlom pozorovanie nebeských telies a úkazov na dennej i nočnej oblohe pomocou astronomickej optiky.

Hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

Ak sa práve nachádzate na liečebnom či relaxačnom pobyte v kúpeľoch Sklené Teplice, nevynechajte návštevu Planetária v Žiari nad Hronom. Planetárium je od kúpeľov vzdialené približne 16 km, cesta autom vám zaberie necelých 20 minút. Vstupenky si môžete zakúpiť aj vopred online na stránke planetária.

Zdroj: www.regiongron.sk

Scroll to Top