Pramene v Sklených Tepliciach

Prírodné bohatstvo liečivých minerálnych vôd v kúpeľoch Sklené Teplice poznali ľudia od nepamäti. Ich uzdravujúcu silu začali využívať od 16. storočia. Na území Sklených Teplíc vyviera až 14 prameňov s rôznou teplotou vody , ktorá sa pohybuje od 37 °C až do 52,3 °C. V súčasnosti sa využíva 7 prameňov. Poznáte všetky pramene v Sklených Tepliciach?

Banský prameň

Takzvaný Banský kúpeľ môžete nájsť priamo nad výverom rovnomenného prameňa. Termálna voda z prameňa totižto vyviera priamo pod bazénom, ktorý je využívaný kúpeľmi ako jedna z procedúr. Voda pri zdroji má teplotu 42,2 ºC.

Banský kúpeľ dal postaviť banský správca Matej Zipser v polovici 18 storočia. Ako už názov pripomína, kúpeľ mal slúžiť pre potreby baníkov. 

Banský prameň vyviera priamo pod Banským kúpeľom

Prameň Vojtech

Termálna voda prameňa Vojtech vyviera približne 20 m južne od budovy Banského kúpeľa. V súčasnosti ho kúpele využívajú na rehabilitačné účely.

Ľudový prameň

Prameň Ľudový v minulosti nazývali aj Krížnym, či Pitným prameňom. Ako už názov napovedá, slúžil na pitné účely. Ľudový prameň vyviera na južnom úpätí Pramenného vŕšku. Voda dosahuje teplotu 48 – 51 °C. 

V roku 1848 ho kráľovský radca Karol von Jeszensky nechal odviesť potrubím k Františkovým kúpeľom. Vodu využívali v minulosti na bankovanie. V súčasnosti prameň slúži verejnosti, nájdete ho pri kúpeľnom dome Alžbeta.

Prameň Jozef 

Jozef, podobne ako Vilma, Rudolf a Irena, vyviera na Pramennom vŕšku. Prameň Jozef patril až do roku 1964 k hlavným zdrojom termálnej vody v kúpeľoch. V súčasnosti sa voda z prameňa odvádza do hlavného vodojemu spolu s vodou z vrtov Zipser a Born. Prameň využívajú na kúpeľné účely.

Prameň Zipser

Vrt termálnej vody vybudovali medzi rokmi 1964-65. Nachádza sa v kúpeľnom areáli v doline potoka Teplá. Voda z vrtu sa odvádza do hlavného vodojemu spolu s vodou z prameňa Jozef a vrtu ST-2 Born. Využíva sa na kúpeľné účely.

Prameň Born 

Vrt termálnej vody sa nachádza na Pramennom vŕšku. Voda z vrtu sa odvádza do hlavného vodojemu spolu s vodou z prameňa Jozef a prameňa Zipser. Využíva sa na kúpeľné účely na vonkajšiu balneoterapiu formou vaňových a bazénových procedúr a vnútornú balneoterapiu na pitné procedúry.

Pramene Rudolf, Viera a Irena 

Pramene vyvierajú na Pramennom vŕšku. Voda sa odvádza do spoločnej šachty s prameňmi Viera a Rudolf . V letnom období sa tieto pramene využívajú pre sprchy na letnom kúpalisku.

Prameň Ľudovít a Vilma

Prameň môžete nájsť približne 10 m severne od prameňa Jozef na Pramennom vŕšku. Odvedený je popod cestu prelivom do potoka Vydrica. V súčasnosti sa nevyužíva. Termálna voda z prameňa Vilma je zachytená studňou na ľavom brehu potoka Teplá. Voda z prameňa sa nevyužíva a odteká do potoka.

Termálne vrty

Oba vrty v súčasnosti kúpele nevyužívajú. Vrt ST – 4 sa nachádza vo vzdialenosti 1,5 až 2 km od pôvodných zdrojov termálnej vody kúpeľov, v doline potoka Teplá. Vrt ST-5 je situovaný v doline Vydričného potoka, na jeho ľavom brehu. Navŕtali ho ako nový zdroj minerálno-termálnej vody s možnosťou ďalšieho využitia.

Teplý prameň 

Prameň teplej minerálnej vody vyviera vo dvore domu č.7. v Sklených Tepliciach. Prameň sa využíva v domácnosti.

Zdroj: www.kupele-skleneteplice.sk

Scroll to Top