Spoznajte históriu banského mesta Nová Baňa

Kráľovské banské mesto Nová Baňa leží v údolí Hrona a Novobanského potoka, na východnom okraji Pohronského Inovca. Nová Baňa je v súčasnosti najväčším mestom žarnovického okresu, hoci nepatrí k okresným mestám. Na vývoji tohto starobylého mesta sa v minulosti podieľala najmä ťažba nerastných surovín a drahých kovov. Ak by ste chcei spoznať históriu mestečka Nová Baňa vydajte sa po Banskom náučnom chodníku, ktorý vás prevedie významnými bansko-technickými a historickými pamiatkami v Novej Bani.

História Novej Bane sa začala písať už v praveku

Územie Novej Bane bolo osídlené od najstarších čias, o čom svedčia aj mnohé archeologické nálezy. Najvýznamnejší vývoj mesta začal v priebehu 14. storočia, kedy máme dochované prvé historické zmienky o mestečku.

V roku 1345 získala Nová Baňa postavenie slobodného kráľovského a banského mesta s mnohými výsadami. Najväčší rozmach baníctva nastal v 2. polovici 14. storočia, kedy sa Nová Baňa zaradila medzi sedem hornouhorských banských miest spolu s významnými mestami ako Kremnica, Banská Štiavnica či Pukanec.

Vojenské konflikty s Turkami, ale i stavovské povstania či morová epidémia, mesto v 17. storočí takmer vyľudnili. Poslednou záchranou ťažby a riešenie problémov so spodnou vodou vyriešil unikátny Potterov stroj, ktorý bol zároveň unikátnym prvým parným strojom na území strednej Európy. Hoci načas dokázal riešiť problémy, v roku 1887 prišlo nevyhnutné – tunajšie bane boli pre nerentabilnosť nadobro zatvorené.

Banský náučný chodník v Novej Bani

Ak zavítate do Novej Bane, rozhodne nevynechajte príležitošť spoznať jedinečnú históriu Novej Bane. Vydajte sa sa po Banskom náučnom chodníku, kde budete mať možnosť spoznať všetky zaujímavé bansko-technické a historické pamiatky v Novej Bani.

Na jednotlivých zastaveniach sa zoznámite s pozostatkami povrchovej aj podzemnej banskej činnosti na území mesta. Nachádzajú sa tu rôzne banské diela ako štôlne, šachty, ale aj klopačka, rumpále či pingy.

Máte možnosť vybrať si z dvoch trás

Východiskovým bodom náučného chodníka je Námestie slobody v Novej Bani. Máte možnosť si zvoliť z dvoch nasledovných trás:

Trasa A: Námestie slobody – okolo Gupne a Mýtneho vrchu

Dĺžka trasy predstavuje 4,3 km, prevýšenie je 210 m, trasu prejdete približne za 2 až 3 hodiny. Na trase A máte možnosť spoznať 7 zastávok, ktoré vás prevedú objektami baníctva v stredoveku. Budete mať možnosť spoznať históriu baníckej slávy, štôlňu Matej, povrchové banské diela na žile Reissenschuh, podzemné baníctvo, ťažobné šachty a vetracie šachtice.

Trasa B: z Námestia slobody smerom na sever intravilánom a časťou Vŕšky na severný okraj mesta

Dĺžka trasy predstavuje 5,6 km, prevýšenie je 130 m. Časová náročnosť na prejdenie trasy je približne 2,5 až 3 hodiny. Trasa vás prevedie až 15 zastaveniami, ktoré vám predstavia objekty baníctva v 18. – 19. storočí a banský vodohospodársky systém.

Námestie Slobody v Novej Bani

Do Novej Bane zo Sklených Teplíc

Ak trávite svoj čas na kúpeľnom alebo relaxačnom pobyte v kúpeľoch Sklené Teplice a chceli by ste poznať aj širšie okolie, Banský náučný chodník v Novej Bani je výborným tipom na výlet v okolí kúpeľov. Nová Baňa je vzdialená od Sklených Teplíc len 20 minút jazdy osobným autom. Ak nemáte k dispozícii auto, môžete využiť aj autobusové spojenie zo Sklených Teplíc s prestupom v Žiari nad Hronom.

Zdroj: http://stolne.novabana.sk

Scroll to Top