Sklené Teplice – samospráva a úrad

V Sklených Tepliciach pre obyvateľov mnohé služby zabezpečuje obecný úrad. Orgánmi obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo. Rovnako dôležitú úlohu však pre obyvateľov zohráva aj farský úrad. Predovšetkým história farnosti je veľmi zaujímavá a nezaostáva za históriou obce a kúpeľov.

Územná samospráva na Slovensku sa delí na miestnu a regionálnu. Miestnu u nás zastupujú obce a mestá, regionálnu vyššie územné celky. Sklené Teplice sú obcou, v ktorej samozrejme sídli a pre obyvateľov zabezpečuje mnohé služby obecný úrad. 

sklene teplice hotel mateja bela

Samospráva obce Sklené Teplice

Územná samospráva sa v praxi uskutočňuje na zhromaždeniach obyvateľov obce. Orgánmi obce sú starosta a zastupiteľstvo. Starostom obce je Ing. Ľubomír Meliš, jeho  zástupcom je Karol Kúšik a v obecnom zastupiteľstva sa schádzajú Michal Bahúl, Štefan Kováč, Ing. Peter Kriváň, Karol Kúšik a Ing. Veronika Vallová. 

Adresa obecného úradu:

Obecný úrad je obyvateľom a iným návštevníkom obce k dispozícii počas stránkových dní (pondelok, streda, piatok) na nasledujúcej adrese: 

Obecný úrad Sklené Teplice
č.d.161
966 03 Sklené Teplice

Kontakt na obecný úrad:

Medzi dôležité kontakty v rámci obecného úradu zaraďujeme kontakt na starostu obce, Ing. Ľubomíra Meliša: 

045/677 12 75

starosta@sklene-teplice.sk

Pre tých, čo majú otázky týkajúce sa ekonomických záležitostí, je k dispozícii na obecnom úrade ekonóm, Ing. Miroslav Bajnok:
045/677 10 70
ocuskleneteplice@stonline.sk

Správu miestnych daní a poplatkov má na starosti Renáta Jániová a Eva Škodová. Kontaktovať ich môžete nasledovne: 
045/677 11 23
hospodarstvo@sklene-teplice.sk

K dispozícii sú aj služby podateľne. Zamestnancov tohto oddelenia je možné kontaktovať e-mailom: 
podatelna@sklene-teplice.sk

Kontakt na matriku:

Obec Sklené Teplice patrí do pôsobnosti Matričného úradu v Hliníku nad Hronom, spolu s obcami Bzenica, Dolná Ždaňa, Lehôtka pod Brehmi a Repište. Kontaktovať je možné matričný úrad na adrese:

Matričný úrad
966 01 Hliník nad Hronom. 

Na kontakt s matrikárkou Barborou Mališovou a jej zástupkyňou Janou Mihálikovou je možné využiť aj nasledovné kontakty:
045/676 10 66 
matrika@hliniknadhronom.sk

Farský úrad Sklené Teplice

V Sklených Tepliciach už brány pre veriacich farnosti otvorili tri kostoly. Prvým bol malý drevený kostolík, postavený v hornej časti obce. Písomne však nie je doložený. 

Druhý kostol bol postavený v rokoch 1559 až 1562. V roku 1714 sa jeho súčasťou stal organ a svoju históriu začal písať aj chór pre mládencov. V roku 1688 bola pristavená ku kostolu veža a do nej boli zakúpené dva zvony. V roku 1779 sa k dvom hlasom pridal tretí zvon. 

Tretí kostol bol postavený v rokoch 1807 až 1811. Je to kamenný kostol, postavený v neskorobarokovom slohu s vežou vysokou až 21 metrov. Kostol bol v roku 1934 vymaľovaný akademickým maliarom Šrámekom z Banskej Štiavnice. Po druhej svetovej vojne prešla predovšetkým strecha rozsiahlou rekonštrukciou. Kostol je zasvätený sv. Lukášovi a čo je zaujímavé, od začiatku má hromozvod. 

Farský kostol Sklené Teplice

Prvá fara sa nachádzala v blízkosti prvého kostola. Dnes na tomto mieste stoji materská škola. Prvé správy o tejto fare pochádzajú už z roku 1755. Farská budova však bola neskôr prestavaná na školu. 

Druhá fara bola murovaná, mala tri izby pre kňaza a jednu pre služobníctvo. Nachádzala sa tu špajza, kuchyňa a hospodárske budovy. Bola postavená banskoštiavnickou banskou komorou. 

V roku 1941 bola dokončená nová farská budova, ktorá v roku 2010 prešla rozsiahlou rekonštrukciou.

Vo farskom kostole sv. Lukáša sa každodenne konajú bohoslužby, o ktorých informujú oznamy na oficiálnej webovej stránke kostola. Rovnako sú tieto informácie zdieľané aj na Facebooku.

Zaujímavosťou farnosti je, že v roku 2018 tu prebiehali veľmi netradičné omše. Kým kňaz slúžil omšu v kostole, priamo pred ním sa čapovalo pivo v plne samoobslužnom výčape. Pre hostí z neďalekých kúpeľov bol výčap atrakciou a radi prispeli takýmto spôsobom farnosti. 

Obecný úrad Sklené Teplice

č.d.161

966 03 Sklené Teplice

Pondelok Streda  9:00-11:00 13:00-15:00

Utorok, Štvrtok nestránkový deň

Piatok 9:00-11:00 

Obedňajšia prestávka 12:00-12:30

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sklené Teplice

č. 3

Sklené Teplice

966 03 

V kostole sv. Lukáša sú každodenné bohoslužby. Ich rozpis je možné nájsť tu.

Scroll to Top